Plattformen

For tiden jobber vi med å utvikle et program som sørger for at flere i en organisasjon kan jobbe sammen uten at det er noen problemer med kommunikasjonen. Man skal kunne løse oppgaver og utfordringer på tvers av grenser uten problemer, og det vi prøver å gjøre er å samle alle sammen i et felles system hvor man kan ha full kontroll i lange og korte prosjekter. Det vil være på et nivå hvor alle kan ha tilgang til det man skal ha tilgang til, og man kan legge til og fjerne deltakere på prosjekter som man vil.

Alt vil være på siden hele tiden

Alt vil være på siden hele tiden, og det er ikke nødvendig å printe ut et eneste papir når man jobber sammen. Alt er samlet, datert og nummeret i vårt system for at dere skal få jobbet mest mulig effektivt og produktivt.

TaskCamp vil være en plattform som synkroniserer og samkjører mange forskjellige applikasjoner. Dette vil sørge for et sømløst samarbeid mellom brukere av plattformen, og det vil være mulig å gjøre økonomiske transaksjoner, fordelinger av oppgaver, autorisering, sikkerhet, og en fasilitatorfunksjon. Det er mye man kan gjøre på plattformen, og alt kommer ned til hvem som skal være med. Det er en totalløsning for en bedrift som er avhengig av en problemfri kommunikasjon på tvers av organisasjonen og avdelinger.
Vi starter ut med å lage oppgavespesifikke applikasjoner som skal løse utfordringer man sitter med utenfor plattformen.

Vi integrerer disse applikasjonene inn i systemen slik at man kan styre sine kontoer fra denne plattformen. Dette er særlig hensiktsmessig når det kommer til annonsering og lignende på sosiale medier og på Google.

Systemet skal kunne overstyre annen bruk

Det er meningen at systemet skal kunne overstyre annen bruk, slik at man slipper å ha flere kontoer rundt omkring for å administrere disse. Det er mest effektivt å sette sammen noe i systemet for publisering og fremvisning enn det er å gå inn på hver enkelt konto.
Framover vil vi jobbe med opplæring av medarbeidere som kan gjøre en del av jobben hvis arbeidskapasiteten ikke er god nok. Da snakker vi først og fremst om internettmarkedsføring i løpet av en dag. Et døgn på internett er langt. Og det er aldri et minutt som er likt, så derfor lønner det seg å følge med for å få en best mulig gevinstrealisering på sin investering.

Når du skal markedsføre en bedrift eller et produkt på internett, så er det søkeordene det går etter. Segmenteringen av hvor man skal legge ut sine annonser vil kanskje variere, og derfor lønner det seg å kjøre en analyse med jevne mellomrom for å se hva som trender på nettet. Når det kommer til sosiale medier vil det være smart å finne den rette målgruppen med de rette søkeordene for å oppnå ønsket gevinst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>